TEXTILE COLLECTION

Silk velvet upholstery panel (fragment)
Part of a green velvet chasuble (fragment)
Silk damask panel (fragment)
Velvet panel (fragment)
Silk damask panel (fragment)
Silk damask panel (fragment)
Six velvet fragments
Part of a garment (fragment)
Chalice veil
Embroidered appliqué panel (framed fragment)